การดึงข้อมูล Github API ใน EP.3 เราจะมาเริ่มใช้งาน Github API และการเขียน AJAX ขอข้อมูล โดยวีดีโอนี้จะมีหัวข้อดังนี้

  • สร้าง Function สำหรับเรียก API โดยใช้ Axios
  • การตั้งค่า Authorization สำหรับ Github API
  • การสร้าง Token ใน Github เพื่อนำมาใช้เรียก API
  • การ Fetch data จาก Github API ด้วย Axios
  • นำ JSON data ที่ได้จาก API มาเรียกใช้งานใน component

ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม และอ่านบทความของผมครับ หากใครมีคำถามหรืออยากให้ผมเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพิ่มเติม สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ที่ใต้บทความ หรือส่งเรื่องเข้ามาที่ Email ได้เลยครับ หัวข้อไหนน่าสนใจ ผมจะหยิบมาเขียนบทความให้ได้อ่านกันเรื่อยๆครับ

Scroll to Top